Planerade kullar

Kristina Kober

kober@sglenrose.com

tel. 0701-12 59 93

Planerade kullar

Den 23 juni föddes sex små underbara kattungar. Fyra blå hanar, en svart hane och en blå hona.

De stolta föräldrarna heter Primo och Divina.

Primo

&

Divina